Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ФОП Касаткіна Тетяна Володимирівна, яка діє відповідно до чинного законодавства (запис в ЄДР про проведення державної реєстрації № 2000700000000025762 від 20.01.2021, ІПН 3001509789), місцезнаходження: 01014, м.Київ, вулиця Підвисоцького, будинок 21, квартира 39, має право на використання знаку для товарів і послуг «Мій затишний бокс», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів/послуг дистанційним способом, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://my-cozybox.com (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів/послуг, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;

* «Інтернет-сайт» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://my-cozybox.com, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Продавця та товари/послуги, які їм надаються.

* «Продавець» – компанія, яка реалізує товари та надає послуги, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів/послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар або надати послугу, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар/Послугу на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів/послуг на Інтернет-сайті, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів/послуг на Інтернет-сайті;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення на Інтернет-сайті;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого на Інтернет-сайті;

– обробка і доставка замовлення Покупцеві/надання послуг Покупцеві на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар/послугу, представлений на Інтернет-сайті і наявний.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні у доступній кількості.

4.3. При відсутності товару/можливості надати послуги, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару/послуги Покупець має право замінити його аналогічним товаром/послугою, відмовитися від даного товару/послуги, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

5.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

5.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

5.5. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість обрати один з запропонованих Продавцем на сторінці «Доставка та оплата» Інтернет-сайту способів оплати. Обираючи відповідний спосіб оплати Товару(ів) Покупець погоджується з порядком та строком здійснення платежу, а також вартістю послуг (розміром комісії) відповідної платіжної системи або оператора

5.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів/надання послуг, придбаних на Інтернет-сайті, здійснюється на умовах визначених Покупцем при оформлені замовлення із зазначених на сторінці «Доставка та оплата».

6.2. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість обрати один з запропонованих Продавцем на сторінці «Доставка та оплата» Інтернет-сайту способів доставки Товару(ів). Обираючи відповідний спосіб доставки Товару(ів) Покупець приймає на себе зобов'язання сплатити зазначену під час здійснення Замовлення вартість доставки Товару(ів) та супутніх послуг по пакуванню / доставці Товару.

6.3. Разом із замовленням Покупцеві на його вимогу надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

- Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, яка не вказана при оформленні замовлення Покупцем, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів Інтернет-магазині.

- на відшкодування витрат безпосередньо пов'язаних з виконанням цього Договору, а саме: витрат з пакування та надіслання Покупцю Товару(ів), що придбані та відправлені останньому на умовах доставки з післяплатою (накладеним платежем) або іншими подібними умовами, в сумі 250 грн (двохсот п'ятидесяти гривень) за кожну одиницю Товару (далі – «Компенсація»). Сума Компенсації підлягає сплаті Покупцем під час здійснення відповідного Замовлення. У випадку отримання Товару(ів), що придбаний(і) та надісланий(і) на умовах доставки з післяплатою (накладеним платежем) або подібними умовами та внесення оплати, розмір належної до сплати Покупцем суми грошових коштів за Товар(и) підлягає зменшенню на розмір Компенсації. У випадку відмови від отримання Товару(ів) (за виключенням випадків відмови Покупця від отримання пошкодженого Товару(ів)), або нез'явлення Покупця для отримання Товару(ів) протягом визначеного правилами відповідної служби доставки строку безкоштовного зберігання Товару(ів), або відмови від внесення післяплати (накладеного платежу) або подібного платежу, сума Компенсації не підлягає поверненню та використовується Продавцем на відшкодування витрат безпосередньо пов'язаних з виконанням цього Договору.

- повернути Товар зі служби доставки без попередження Покупця, якщо Покупець не забрав або відмовився від Товару протягом терміну безоплатного зберігання Товару, що визначений службою доставки, яку обрав Покупець. У разі повторної відправки Товару, який не був попередньо забраний, Покупець зобов'язується знову сплатити Компенсацію.

- Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, які набувають чинності з моменту їх публікування на Інтернет-сайті та розповсюджуються на Замовлення, здійсненні з моменту опублікування відповідних змін на Інтернет-сайті

7.2. Покупець зобов'язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

- при отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам. Покупець або Представник Покупця під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку і / або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару

- нести витрати з оплати вартості послуг з надіслання Товару(ів) та послуг (комісії) за здійснення оплати

- відшкодувати Продавцеві витрати безпосередньо пов'язані з виконанням цього Договору у випадках та у порядку зазначеному у пункті 7.1. цього Договору

7.3. Покупець має право:

– оформити Замовлення на будь-який товар, представлений в Інтернет-магазині і який є у наявності, через функцію «Кошик»;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію Товару;

– за незначні розбіжності кольорової гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу товару через різній тип та різне налаштування моніторів персональних комп'ютерів та інших пристроїв;

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

8.3. Покупець зобов'язується уважно ознайомитися з даним Договором. У разі незгоди з його умовами Покупець зобов'язується негайно припинити використання Сайту.

8.4. Покупець погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норми міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

8.5. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.6. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://my-cozybox.com

9.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий. Дане положення діє без обмеження терміну дії.

9.3. Оплата Покупцем оформленого на Інтернет-сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти). Роблячи замовлення, Покупець підтверджує, що він цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього Договору

9.4. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов використання ресурсу Інтернет-сайт для попереднього перегляду товару/послуг, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.5. Інформація, яка надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

9.6. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів придбаних у Продавця.

9.7.Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

9.8. При цитуванні матеріалів сайту, зокрема і авторських творів, які охороняються, посилання на Сайт обов'язкове.

9.9 Покупець попереджений про те, що Адміністрація Сайту не є відповідальною за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

9.10. Покупець має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Покупець зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача (третьої особи) і доставки йому Товару. У цьому випадку на відносини сторін поширюються положення ст. 636 «Цивільного кодексу України».

9.11. При отриманні Товару Покупець (Одержувач) зобов'язаний поставити у документах свій підпис, який підтверджує те, що Товар він отримав.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-сайт повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару та за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-сайту, пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

10.4 Не повертається Покупцю сума, яка була сплачена у якості оплати / відшкодування за користування сторонніми сервісами (фінансовими, доставки, інше) на користь третіх осіб (сторонніх сервісів).

10.5 Обмін і повернення Товару (в тому числі, при розірванні договору купівлі-продажу), в порядку Закону України «Про захист прав споживачів», здійснюється за адресою: м. Київ, вул.Набережно-Печерська дорога, 6. При отриманні Товару Новою поштою, повернення такого Товару (в тому числі, при розірванні договору купівлі-продажу), здійснюється Новою поштою за рахунок Покупця, за наступною адресою: м.Київ, вул.Підвисоцького, будинок 21, квартира 39, одержувач: Касаткіна Тетяна Володимирівна. Доставка: Склад -Двері.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін не пізніше, ніж за день до надання товару у сервіси доставки товару/надання послуги, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

11.4. Не допускається розірвання договору, якщо товар був створений за індивідуальним замовленням Покупця.Адреса та реквізити сторін:

ФОП Касаткіна Тетяна Володимирівна Юр. адреса: Київ, вул.Підвисоцького, 21, 39 ЄДРПОУ 3001509789
Р/р UA153052990000026004026227725
Made on
Tilda